Alltid der for barna

Siri

eier, styrer,
utdannet barnehagelærer med fordypning i estetiske fag med vekt på musikk,
har styrerutdanning

Tania

eier, styrerassistent, pedagogisk leder,
utdannet engelsklærer, videreutdannet i barnehagepedagogikk

Silje

pedagogisk leder,
utdannet barnehagelærer med fordypning i friluftsliv, årsstudium i grunnleggende ernæring

Sandra

barne- og ungdomsarbeider

Oda

barnehageassistent