Alltid der for barna

Siri

eier, styrer,
utdannet barnehagelærer med fordypning i estetiske fag med vekt på musikk, har styrerutdanning,
delvis sykmeldt i 2024

Tania

eier, styrer,
utdannet engelsklærer, videreutdannet i barnehagepedagogikk

Silje

pedagogisk leder,
utdannet barnehagelærer med fordypning i natur og friluftsliv, årsstudium i grunnleggende ernæring

Hanne

pedagogisk leder,
utdannet barnehagelærer med fordypning i natur og friluftsliv, studerer master i tilpasset opplæring med fordypning i spesialpedagogikk

Sandra

barne- og ungdomsarbeidere

Oda

barnehageassistent

Våre gode vikarer og ekstra personell:

Bibiana, jobbtrening

Julie, jobbtrening. 60% stilling. 

Marie, barne- og ungdomsarbeider

Rita, språk praktikant

Svitlana, vikar