Alltid der for barna

Siri

eier, styrer,
utdannet barnehagelærer med fordypning i estetiske fag med vekt på musikk, har styrerutdanning,
sykmeldt høsten 2023

Tania

eier, styrer,
utdannet engelsklærer, videreutdannet i barnehagepedagogikk

Silje

pedagogisk leder,
utdannet barnehagelærer med fordypning i friluftsliv, årsstudium i grunnleggende ernæring

Hanne

pedagogisk leder,
utdannet barnehagelærer med fordypning i friluftsliv

Oda

barnehageassistent

Sandra

barne- og ungdomsarbeider