DAGSRYTME

07.15                     Barnehagen åpner

8.00 - 08.30         Frokost

8.30 - 9.00 Sangstund/samlingsstund

9.00 - 10.30          Frilek ute/inne eller tur

10.30 - 11.00         Lunsj

11.00 - 13.30         Hvilestund/ rolige aktiviteter

13.30 - 14.00        14-måltid

14.00 - 16.30        Frilek ute/inne 

16.30                     Barnehagen stenger

MÅLTIDER

I barnehagen sørger vi for at barna får et variert og sunt kosthold, med smøremåltider, varm mat, grøt, samt frukt og grønt. Vi serverer frokost og lunsj hver dag. Foreldre tar med matpakke til 14-måltidet. Ved ønskelig kan vi tilpasse måltider med grøt for ettåringer. Til drikke vil barna få vann og melk.  

Barn med matallergi og overfølsomhet overfor matvarer blir godt ivaretatt gjennom nært samarbeid med foreldrene og informering av alle ansatte om forhold som gjelder barnet.  

Måltidene i barnehagen har som hovedmål å fremme gode kostvaner og helse. I tillegg er det fokus på språkstimulering, utvikling av lukt- og smaksans, utvikling av finmotorikk, selvstendighetstrening og samspill med andre, kunnskap om sammenhengen mellom mat, kropp og helse. 

AKTIVITETER OG TRADISJONER

Hverdagsaktiviteter: sangstunder, lese- og eventyrstunder, formingsaktiviteter (tegning, klipp og lim, leire, maling, perling, laminering osv), puslespill, brettspill, lotto etc.

Turer: først trilleturer, så lekeplasser og naturområder i nærmiljøet, og når barnet er stort nok til det - bussturer til turdestinasjoner/kulturaktiviteter i byen (Biblioteket, DMMH, Voll Gård etc.)

Bursdagsfeiringer: Bursdagsbarnet får ekstra oppmerksomhet, kos fra alle barn og voksne, og kan velge aktiviteter. Det feires med bursdagskrone, sanger, raketter og flagg. Barnet har selv med litt ekstra til lunsj eller fruktmåltid (gjerne sunnere alternativ til kake).

Tradisjoner: familiehus ved oppstart, brannvernuka, FN dagen, Halloween, Santa Lucia, Advent, Jul, Samefolkets dag, Fastelavn, Påske, 17.mai, Sommerfest, foreldrekaffe flere ganger i løpet av året.