Når barnet blir sykt

Som ny i barnehagen blir barnet møtt med nye virus og bakterier. Derfor er barn ofte syke, spesielt i startsfasen av barnehagelivet. Vi håper at vi kan samarbeide om å forebygge mest mulig sykdom og smitte i barnehagen. 

Syke barn må i mange tilfeller holdes hjemme en periode for å hindre smittespredning til andre barn og ansatte. Hvis vi ser at barnet ikke er helt seg selv, har dårlig matlyst og nedsatt aktivitetsnivå, kan vi ringe foreldrene og be om henting, til og med hvis det ikke er noen tydelige symptomer på sykdom. Barnets allmenntilstand er avgjørende. Det er viktig å ha god dialog og felles forståelse rundt barnets form og stole på vår vurdering. Et sykt barn trenger mye trøst og fang, og vi ser når barnet ikke henger med i barnehagens hverdag.

De mest vanlige sykdommene som vi møter på, er listet nedenfor. Her ser man også litt om når barnet skal holdes hjemme og når barnet kan komme i barnehagen. 

Feber

Mer enn 38 målt i endetarmen - barnet holdes hjemme til barnet er feberfri uten paracet.

Influensa

Ved nye symptomer som  f.e. mye snørr, hoste, dårlig form - barnet holdes hjemme. Kan komme i barnehagen når allmenntilstanden er bra, selv om det fortsatt er noen restsymptomer. 

Ørebetennelse

Barnet skal være hjemme så lenge allmenntilstanden  er dårlig.

Omgangssyke

Etter oppkast eller diaré skal barn holdes hjemme fra barnehagen i minimum 48 timer etter siste oppkast/diaré. Mange av virusene, for eksempel norovirus, som forårsaker mage- og tarminfeksjoner smitter lett, og barn kan være smittsomme opptil 48 timer etter oppkast eller diaré. Her må foreldre smøre seg med tålmodighet og holde barna hjemme selv om de er friske andre dagen etter oppkast eller diaré.
Når det gjelder diare, ringer vi foreldrene etter to dårlige bleier (bløt og illeluktende avføring).

Vannkopper

Barnet skal være hjemme så lenge utslettet er aktivt og klør. Kan vende tilbake til barnehagen når utslettet har begynt å tørke inn.

Øyekatarr

Ved pussdannelse skal barnet holdes hjemme.

Vi informerer foreldrene om utbrudd i barnehagen. Hvis faste ansatte også blir syke, kan det settes inn tiltak som oppfordring til å holde barn hjemme om mulig, reduksjon i åpningstid og i verste fall stenging av barnehagen i noen dager.